Yritysharavointia Salon seudulla

Salon seutukunnalla tehtiin pääsiäisen jälkeen alkanut laaja yritysharavavointi alueen yrityksiin. Sen tuloksena löytyi paljon työpaikkoja Salosta ja sen ympäristöstä (liite. Yrityssalon mediatiedote). Taustalla oli ajatus etsiä yritysten piilevää työvoimatarvetta, johon voitaisiin vastata alueen työvoima-, kehittämis- ja koulutuspalveluiden kautta. Yritysharavoinnin tilaajina ovat Salon ja Someron kaupungit, Yrityssalo Oy, Salon seudun ammattiopisto ja Turun seudun ammattikorkeakoulu.
Olisiko samalle palvelulle tarvetta kaikilla seutukunnilla?
Varsinais-Suomen alueella olemme toteuttanut ELY-keskuksen toimeksiannosta yritysharavoinnin myös Turun Meriteollisuuden vaikutuksista alihankintayrityksiin 2016 vuoden lopulla sekä Uudenkaupungin ja Laitilan elinkeinonopalveluiden toimeksiannosta alueen autoteollisuuden alihankintayrityksiin 2017.
Tulokset olivat hyvin samanlaisia kuin nyt Salossa eli kasvu aiheuttaa työvoimatarpeita, joihin yritykset eivät itse löydä toimivia ratkaisuja ja ongelmasta tulee kasvua rajoittava tekijä.
Hankittu yritystieto tukee seutukuntiensa kovaa kasvuvauhtia ja luo laaja-alaista yritys-, koulutus- ja kehitystietoon perustuvaa yhteistyötä.
Salon seudun toimintaa on koordinoinut Tommi Virtanen (+358 44 5477711). Hän ja  Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen(+358 5060155) varmaan kertovat lisää tuloksista.