Palvelutarvearviointeja

2015 Pyhäsalmen suljettavan kaivoksen henkilöstön tulevaisuuskysely. Pääpaino kyselyssä oli tulevan työllistymisen suunnittelu

2014 Lapin ELY -keskus. Työnhakijoiden palveluohjaus 200 henkilöä. Tehtävänä oli ohjata työnhakijoita työnhakuun, työkokeiluihin, yrittäjyyteen ja koulutukseen, löytää tie pois työttömyydestä

2014 Varsinais-Suomen ELY/EGR Salon seudun rakennemuutoksen henkilöohjausta

2013 Varsinais-Suomen ELY/EGR Salon seudun rakennemuutoksen työpaikkahakuja