Miten toimimme?

Kasvun ja kehityksen alkulähteillä

Suomen Aluetieto Oy on yhteiskunnallinen yritys. Tehtävämme on tukea omalla toiminnallamme kasvua ja kehitystä. Työvälineemme on tiedolla vaikuttaminen.

Tietoa ja toimintaa

Hajanaiset havainnot eivät ole tietoa, josta kehittyisi toimintaa. Informaation pitää olla ymmärrettävää ja se on meidän työsarkamme. Organisaatiot toimivat paremmin, kun perustana on yhteinen, ymmärrettävä tieto.

Kasvun työkalut

Tiedonhallinta ymmärretään usein tietojärjestelminä. Niitäkin tarvitaan, mutta usein sisältö unohdetaan. Meille tärkeintä on toimintaan vaikuttava tietovirta ja sen kautta syntyvät toimenpiteet. Tiedämme, että yrityksillä on kehittämistarpeita ja tiedämme, että ihmisillä on erilaisia osaamistarpeita. Teemme työtä, että pystyisimme tunnistamaan nämä, usein piilevät tarpeet, ohjaamaan niihin toimivan ratkaisun yhteistyöverkoston kautta.

Ketkä me?

Rauno Jääskeläinen, kaksi monipuolista työuraa tehnyt konkari. Ensin käytännön töissä metsurina ja koneenkuljettajana ja sitten työhallinnon päällikkötehtävissä ja kehittämishankkeissa.

Pitkä ja monipuolinen tausta työ- ja elinkeinopalveluissa avasi näkymän uudenlaisesta, aktiivisesta toimintatavasta, jolle olisi tarvetta. TE-toimisto, oppilaitos, kehittämisyhtiö ja kunta tuottavat kasvupalveluita, mutta usein vain aktiivisimmille toimijoille. Merkittävin kasvupotentiaali saattaisi olla niissä tuntemattomissa yrityksissä. Ajatus sai kannatusta ja vähitellen lähes koko suomalainen yrityskanta kartoitettiin Yritysharava -työkalulla ja olettama osoittautui oikeaksi. Yrityksillä oli valtavasti työvoima- ja kehittämistarpeita, joihin myös pystyttiin vastaamaan.

Valitettavasti Yritysharava ei saanut pysyvää rahoitusta, vaikka sen ansiot useissa eri yhteyksissä ja kyselyissä todettiin. Menetelmä sai kuitenkin suosituksen, että haravointia tehtäisiin alueellisina täsmäiskuina tarpeiden mukaan.

Jos kiinnostuit asiasta, yhteistyöstä tai haluat keskustella lisää, ota yhteyttä minuun.

Rauno Jääskeläinen  p. +358 44 308 5444

(rauno.jaaskelainen@suomenaluetieto.fi)

Ilpo Kämäräinen, pitkän linjan yrittäjä, kehittäjä ja kouluttaja. Ensimmäinen työura päättyi 90-luvun lamaan ja sen vaikutuksesta kiinnostus yhteiskunnalliseen kehittämiseen heräsi. Työvoimakoulutuksia lamavuosina ja uusien polkujen raivaamista lopputilin saaneille työttömille.

Lamavuosien jälkeinen työ oli ratkaisujen hakemista. Miten pitkään työttömänä ollut löytää uuden alun ja millaista valmennusta siihen tarvitaan. Miten taantuvalle seudulle saisi siirretyä työtä. Paljon kehitettävää, paljon kokeiluja ja välillä myös suuria onnistumisia.

Yhteinen nimittäjä Raunon kanssa löytyi yritysten piilossa olevista kehittämis- ja työvoimatarpeista. Erityisesti piilotyöpaikkojen etsiminen oli erikoisalaani. Entinen organisaationi Avartum Oy hyödynsi työvoimakoulutuksissa piilotyöpaikkojen etsintää ja nousi yhdeksi parhaimmista työhön ohjaavan koulutuksen tekijöistä. Kohtaaminen ja idean kehittely johti yhteiseen TYÖ 2000 -hankkeeseen, jossa menetelmää päästiin yhdessä kokeilemaan ja kehittämään.

Myöhempi työni tietojärjestelmiin erikoistuneessa yrityksessä auttoi ratkaisevasti Yritysharavan menetelmäkehityksessä. Kaikki meni myös oikeassa järjestyksessä eli ensin oli tieto ja sisältö ja vasta sen jälkeen luotiin sille järjestelmäpohjainen hallinta. Yritysharavan valtakunnallinen toteutus hahmotti myös käyttöympäristön haasteet. Yrityshaastattelut piti muuttaa järjestelmässä toimenpiteiksi ja työtehtäviksi oikeille henkilöille, koska haastatteluja tehtiin määrällisesti paljon (yli 160.000 valmista haastattelua).

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja voin tulla esittelemään Yritysharavaa ja koulutuspalveluja.

Ilpo Kämäräinen  p. +358 440 738 881

(ilpo.kamarainen@suomenaluetieto.fi)

Suomen Aluetieto Oy. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Suomen Aluetieto Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän.